Vanaf schooljaar 2019 - 2020 bieden wij de volledige eerste graad aan. In het schooljaar 2020-2021 breiden we uit met een 1ste jaar in de tweede graad en in 2021-2022 groeit de uitbreiding door naar de volledige tweede graad.
We starten in 2022-2023 met een derde graad 1ste jaar.

1e graad

1A Video
2A + basisoptie
STEM-Wetenschappen
STEM - Technieken
Economie en organisatie
1B Video
2B + basisoptie
Voeding en horeca
Maatschapij en welzijn
Economie en organisatie
STEM - technieken

2de graad

3 / 4 Finaliteit Video Lestabel
Natuurwetenschappen Doorstroom
Technologische wetenschappen Doorstroom
Bedrijf & Organisatie Dubbel
Grafische technieken Dubbel
Bakkerij Arbeidsmarkt
Zorg en welzijn Arbeidsmarkt
Organisatie en logistiek Arbeidsmarkt
Elektriciteit Arbeidsmarkt

3de graad

5 Finaliteit Video Lestabel
Moderne talen - wetenschappen Doorstroom
Technologische wetenschappen en engineering Doorstroom
Grafimedia Dubbel
Brood- en banketbakkerij Arbeidsmarkt
Basiszorg en ondersteuning Arbeidsmarkt
Onthaal, organisatie en sales Arbeidsmarkt
Elektrische installatie Arbeidsmarkt
6 Finaliteit Video Lestabel
Moderne talen - wetenschappen Doorstroom
Multimedia Dubbel
Brood- en banketbakkerij en confiserie Arbeidsmarkt
Kantoor Arbeidsmarkt
Verzorging Arbeidsmarkt

Doorstroom finaliteit :

Voorbereiden van leerlingen op maatschappelijke deelname EN het aanvangen van hoger onderwijs, zowel professionele bachelors als academische studies

Dubbele finaliteit :

Voorbereiden van leerlingen op maatschappelijke deelname, het aanvangen van studies professionele bachelors/ graduaat (HBO5) EN de arbeidsmarkt (KSO/TSO).

Arbeidsmarktgerichte finaliteit :

Voorbereiden van leerlingen op maatschappelijke deelname, het aanvangen van studies graduaat (HBO5) en de arbeidsmarkt.