Vanaf schooljaar 2019 - 2020 bieden wij de volledige eerste graad aan. In het schooljaar 2020-2021 breiden we uit met een 1ste jaar in de tweede graad en in 2021-2022 groeit de uitbreiding door naar de volledige tweede graad. De derde graad blijft onder voorbehoud een optie voor schooljaar 2022 - 2023.

1e graad

1A Video
2A + basisoptie
STEM-Wetenschappen
STEM - Technieken
1B Video
2B + basisoptie
Voeding en horeca
Maatschapij en welzijn
Economie en organisatie
STEM - technieken

2de graad

3 Finaliteit Video
Natuurwetenschappen Doorstroom
Technologische Wetenschappen Doorstroom
Grafische technieken Dubbel
Bakkerij Arbeidsmarkt
Zorg en welzijn Arbeidsmarkt
Organisatie en logistiek Arbeidsmarkt
Elektriciteit Arbeidsmarkt
4 Finaliteit Video
Wetenschappen Doorstroom
Industriële Wetenschappen Doorstroom
Grafische media Dubbel
Brood en banketbakkerij Arbeidsmarkt
Voeding en verzorging Arbeidsmarkt
Kantoor Arbeidsmarkt
Elektrische installaties Arbeidsmarkt

Doorstroom finaliteit :

Voorbereiden van leerlingen op maatschappelijke deelname EN het aanvangen van hoger onderwijs, zowel professionele bachelors als academische studies

Dubbele finaliteit :

Voorbereiden van leerlingen op maatschappelijke deelname, het aanvangen van studies professionele bachelors/ graduaat (HBO5) EN de arbeidsmarkt (KSO/TSO).

Arbeidsmarktgerichte finaliteit :

Voorbereiden van leerlingen op maatschappelijke deelname, het aanvangen van studies graduaat (HBO5) en de arbeidsmarkt.