Wat is opleidingsvorm 4?

In opleidingsvorm 4 (OV4) bieden wij het programma van het reguliere onderwijs aan aan leerlingen die omwille van hun motorische beperking en/of autismespectrumstoornis meer ondersteuning nodig hebben dan het gewoon onderwijs kan bieden.
Omdat deze leerlingen het leerplan van het gewoon secundair onderwijs volgen, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften en diploma’s behalen waarmee ze verder kunnen studeren.

De doelstelling is dat de jongeren worden voorbereid op herintegratie in het secundair onderwijs, hoger onderwijs of tewerkstelling en integratie in het gewone leven.
Samengevat combineert opleidingsvorm 4 de leerstof en einddoelstellingen van het gewoon onderwijs met de omkadering (begeleiding/ondersteuning) van het buitengewoon onderwijs.

ov4