1e Graad B-stroom

1B

2B

Basisvorming 28 20
PAV 12 9
Combi PAV-ICT 1 1
Technologie 6
Frans 2 2
Engels 1 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1 1
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Basisoptie (2 Keuze) 10
Voeding - horeca 5
STEM-Technieken 5
Maatschappij en Welzijn 5
Economie en organisatie 5
Differentiatie 4 2
Next Level 3 1
Atelier 1 1
Totaal uren 32 32