Missie - visie

In de oASSe, gelegen op "Campus Elfde Linie" te Hasselt, bieden we de jongeren een veilige en rustige schoolomgeving aan.

We werken op kleine schaal waardoor we een persoonlijke en gemoedelijke sfeer creëren.

Het werken van integratie naar inclusie staat centraal binnen onze visie.
De oASSe is gevestigd op een campus van het gewoon onderwijs, waardoor we drempelverlagend werken en we de leerlingen beter kunnen voorbereiden op een eventuele herintegratie in het gewoon secundair onderwijs.

Drukverlagend werken, aanpassingen op maat van de leerling en focus op het socio-emotioneel welbevinden zijn onze belangrijkste pijlers.

welbevinden apart
Welbevinden

Binnen onze school hechten we veel belang aan sociale en emotionele begeleiding. Door het stimuleren van het welbevinden op school zien wij leerlingen groeien in hun ontwikkeling.

motivatie apart
Motivatie

Als school vinden we het belangrijk om te werken op maat van de leerling. Zo bepalen wij samen met de leerling hun individueel leerpad en zo hun weg naar de toekomst. Door aandacht te hebben voor succeservaringen en welbevinden proberen we steeds de schoolse motivatie te bevorderen.

maatschappelijke meerwaarde
Maatschappelijke meerwaarde

Onze school biedt leerlingen niet enkel kennis aan, maar brengt hun ook nuttige vaardigheden en onmisbare attitudes bij zodat zij hun rol in de samenleving als actieve burgers kunnen opnemen. Daarnaast streven we waar mogelijk naar maximale integratie en inclusie.