Dubbel
Grafische technieken

3

4

Basisvorming 20 20
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen - STEM 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Financieel - economische compententies 1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie 1
SPECIFIEK grafische technieken 12 12
Toegepaste wiskunde 1
Toegepaste kunstbeschouwing 1
Technologie-STEM (4u crossmedia - 2u illustratie - 2u opmaak-prepress - 1u technologie - 2u printmedia) 11 11
Totaal uren 32 32