Arbeidsmarkt
Bakkerij

3

4

Basisvorming 15 14
PAV (Incl Burgerschap Next Level) 4 4
PAV - STEM 4 3
Nederlands 1
Engels 2 3
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
SPECIFIEK bakkerij 17 18
Bakkerij 17 18
Totaal uren 32 32