Doorstroom
Technologische wetenschappen

3

4

Basisvorming 25 25
Wiskunde 4 4
Biologie 1 1
Chemie (Technologie STEM) 1 1
Fysica 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 1
Burgerschap / Next level 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 3
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Financieel - economische compententies 1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie 1
Domeingebonden STEM 7 7
Wiskunde 1 1
Elektriciteit 2 3
Mechanica 3 2
STEM-enginering 1 1
Totaal uren 32 32