Doorstroom
Natuurwetenschappen

3

4

Basisvorming 30 31
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 2
Burgerschap / Next level 2 1
Nederlands 4 4
Frans 3 4
Engels 3 3
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Financieel - economische compententies 1
Cultureel bewustzijn en culturele expressie 1
Differentiatie 2 2
Duits 1 1
Project NW 1 1
Totaal uren 32 32