Zorgbeleid

We werken handelingsgericht vanuit de onderwijsbehoeften van de leerling. Bij de onderwijsbehoeften focussen we ons op:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling;
 • ondersteunen van het leerproces op eigen tempo;
 • deelnemen aan het curriculum van het gewoon onderwijs;
 • ondersteunen van sociale en communicatieve vaardigheden;
 • ondersteunen en uitbreiden van de zelfredzaamheid.

De kwaliteiten van de leerling staan centraal in het handelingsgericht werken met de leerling. Door op de kwaliteiten in te spelen, verhogen we de betrokkenheid en motivatie van de leerling in zijn/haar groeiproces. De ouders zijn een belangrijke partner in het ondersteuningsproces.

De ouders zijn een belangrijke partner voor onze school. Daarom besteden wij zorgvuldig tijd aan uitgebreide intakegesprekken, infoavonden en geplande en/of individuele oudercontacten. We nodigen de ouders, indien nodig, uit voor extra oudergesprekken.

Ondersteuningsmogelijkheden en infrastructurele aanpassingen:

 • De klasgroep heeft een eigen vast lokaal. In hun lokaal voorzien we voor iedere leerling een persoonlijke opbergruimte voor hun schoolspullen. We beschikken over verstelbare banken of stoelen die instaan voor een goede werk– en zithouding van onze leerlingen.
 • Binnen het klaslokaal is er een time-in ruimte waar de leerling afgezonderd kan werken.
 • Er zijn hulpmiddelen op maat van de leerling.
 • Er kan binnen het klaslokaal flexibel gewerkt worden d.m.v. individuele werkruimtes en afscheidingswanden.
 • Op basis van de individuele zorgnoden van de leerling worden er verdere infrastructurele aanpassingen gedaan. Bv. specifieke infrastructurele aanpassingen in het klaslokaal, filteren van licht- en geluidprikkels, aangepaste belichting, gordijnen ...

Tijdens de middag eten de leerlingen in de refter of de stille refter. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen of zij tijdens pauzes op de actieve of de rustige speelplaats willen vertoeven. 

We werken met een duidelijke en voorspelbare dagstructuur, waarbij we rekening houden met (mogelijk afleidende) sensitieve prikkels.

 • Klasafspraken, regels, wijzigingen, overzichten ... visualiseren we op maat van de noden van de leerling en/of klasgroep.
 • De leermaterialen (cursussen, boeken ...) worden afgestemd met de samenwerkende scholen vanuit het gewoon secundair onderwijs omdat de leerlingen de eindtermen (A-stroom) of de ontwikkelingsdoelen (B-stroom) dienen te volgen.
 • Digitale onderwijsmiddelen (Smartboard, Chromebooks ...) worden gebruikt voor het visualiseren en verduidelijken van de leermaterialen.

Er wordt gewerkt met het digitaal schoolplatform Smartschool. Hierbij kunnen de leerlingen en de ouders communiceren met de leerkrachten en het multidisciplinair team, de resultaten opvolgen en de digitale agenda raadplegen.

De school beschikt over een leerkrachtenteam met expertise, alsook over een uitgebreid multidisciplinair team. Deze disciplines kunnen ingezet worden op basis van de noden en de zorgvraag van de leerling.
Dit wordt tijdens de intakeprocedure verder afgestemd en uitgewerkt in een individueel handelingsplan.

Op wekelijkse klassenraden wordt het individueel handelingsplan (IHP) van de leerling opgesteld. In het IHP wordt de zorgvraag en de ondersteuning geconcretiseerd en afgestemd op de onderwijsbehoeften. Deze afstemming gebeurt door het selecteren van doelen binnen volgende gebieden: motoriek, zelfredzaamheid, socio-emotioneel welbevinden, communicatie ...

structuur 2
zorgbeleid