Schooljaar 2024 - 2025

Doorverwijzing CLB

Je kan inschrijven in het buitengewoon onderwijs na doorverwijzing door het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) van de huidige school van je zoon of dochter. Het CLB bepaalt of hij/zij toegang krijgt tot het buitengewoon onderwijs. Ze zullen ook op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een type van onderwijs en een opleidingsvorm. Dit advies wordt neergeschreven in een verslag buitengewoon onderwijs OV4 type 4 of type 9. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.

Capaciteiten

Klik hier voor de capaciteiten en vrije plaatsen.

TIJDSSCHEMA AANMELDEN 

Maandag 29 januari 2024 om 9u tot en met 18 februari 2024 om 16u. Voorrangsperiode - Kinderen van dezelfde leefentiteit, (half/stief)broers en (half/stief)zussen, van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in SBSO De Dageraad (Kortessem en Hasselt);

- Kinderen van personeel van SBSO De Dageraad (Kortessem – Hasselt) met een contract van lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen;

-Leerlingen van BuBaO De Dageraad

Dit gebeurt via een toegezonden link.

Maandag 25 maart 2024 9u00 tot en met vrijdag 19 april 2024 16u00 Aanmeldperiode

Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op de mogelijkheid tot inschrijving. Iedereen heeft gelijke kansen.

Dit geldt voor alle nieuwe leerlingen van de 1e, 2e en 3e graad (dus niet enkel voor 1A en 1B).

Dit gebeurt via het contactformulier op de website. Beschik je niet over de nodige device contacteer je de school (011/343447 keuzemenu 2). Je kan dit ook in de openbare bibliotheek.

Maandag 13 mei 2024 Toewijzing plaatsen door loting voor alle jaren en studierichtingen Mogelijkheden:

-Er is plaats voor jouw zoon/dochter: we bezorgen je de nodige informatie en we maken een afspraak om in te schrijven.

-Er is (nog) geen plaats voor jouw zoon/dochter: we brengen je op de hoogte en we sturen een weigeringsdocument binnen de 4 kalenderdagen. Leerlingen vanaf het 2e leerjaar komen automatisch op de wachtlijst. De vrije plaatsen worden pas opengesteld wanneer de studiekeuze van onze eigen leerlingen definitief is. Dit is ten vroegste begin juli. We contacteren aangemelde leerlingen volgens plaats op de wachtlijst.

 

Dinsdag 14 mei 2024 9u00 tot en met maandag 10 juni 16u00 Inschrijvingen

Eerste jaar 1A en 1B, vanaf het 2e jaar begin juli

 Enkel voor leerlingen die worden toegewezen, na afspraak.
Vanaf dinsdag 14 mei 2024 9u00 Vrije inschrijvingen Deze leerlingen kunnen ingeschreven worden volgens chronologie of komen op de wachtlijst.

Dit gebeurt via het contactformulier op de website.

 

PRAKTISCH

Hoe meld je aan? Stappenplan:

STAP 1: vooraf verzamelen van informatie van de leerling. Het is belangrijk om de gegevens correct in te vullen.

 • Voornaam en naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Rijksregisternummer (staat op de achterkant van de identiteitskaart en begint met de geboortedatum)
 • Type van het attest van de leerling (type 4 of type 9)
 • De studierichting en/of leerjaar
 • Contactgegevens van de ouder/contactpersoon: telefoonnummer en e-mailadres

Lees het pedagogisch project en het schoolreglement van de school na. Je moet bij inschrijving verklaren dat je hiermee akkoord gaat. Je vindt dit ook via de website via ‘onze school’.

  

STAP 2: tussen 25 maart 2024 om 9u tot en met 19 april 2024 om 16u.

Je vult het digitaal aanmeldingsformulier (link naar dit formulier) volledig in op de website.

Weet je nog niet in welke studierichting je zoon/dochter zal instappen in het schooljaar 2024-2025 dan meld je aan voor meerdere studierichtingen. Dit geldt ook indien je nog niet weet of je zoon/dochter instapt in de 1A of 1B.

Indien je nog niet weet in welk leerjaar je zoon/dochter zal instappen vul je 2 keer het formulier in.

 

STAP 3: 13 mei 2024 worden de vrije plaatsen toegekend en de plaats op de eventuele wachtlijst op basis van loting. Deze loting gebeurt onder toezicht van LOP Hasselt en de Stad Hasselt.

STAP 4: uiterlijk 13 mei 2024 contacteert de school je persoonlijk over het resultaat van de loting.

 • Er is plaats voor jouw zoon/dochter: we bezorgen je de nodige informatie en we maken een afspraak om in te schrijven.

 

 • Er is (nog) geen plaats voor jouw zoon/dochter: we brengen je op de hoogte en sturen binnen de 4 kalenderdagen een weigeringsdocument. Jouw zoon/dochter krijgt een plaats op de wachtlijst. Deze wachtlijst geldt tot en met de vijfde schooldag van oktober.

STAP 5: tussen 14 mei 2024 om 9u en 10 juni 2024 om 16u breng je, indien je een plaats hebt toegekend gekregen, de effectieve inschrijving in orde.

De inschrijving is definitief

 • Na akkoordverklaring van het pedagogisch project en het schoolreglement
 • De leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden = leeftijd, het juiste inschrijvingsverslag van het CLB en eventueel het getuigschrift van het basisonderwijs (1A).

Wat breng je mee voor de effectieve inschrijving?

 • Identiteitskaart van de leerling
 • Klever van de mutualiteit
 • Adres en telefoonnummer van de ouder/contactpersoon (ook huisarts of andere betrokkenen)
 • (Voorlopig)Verslag buitengewoon onderwijs met vermelding opleidingsvorm en type van de leerling
 • Bij inschrijving dien je akkoord te gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement (raadpleegbaar op de website voor het schooljaar 23-24).
 • Eventueel de BaSO-fiche

Indien je vragen hebt, neem je contact met het via het telefoonnummer 011/343447 keuzemenu 2 of OV4@busodedageraad.be

Meer info via Onderwijs Vlaanderen inschrijven en aanmelden in een school.