We vinden het als school belangrijk om al aan studiekeuzebegeleiding te werken vanaf het eerste leerjaar van de eerste graad, omdat leerlingen dagelijks geconfronteerd worden met keuzes maken. Bijvoorbeeld de keuze naar een volgend schooljaar, welke basisopties kiezen ze best? Hoe kies je nu een goede richting zonder nadien teleurgesteld te zijn? We merken vooral bij onze leerlingen met ASS dat deze ondersteuning vanaf het eerste jaar een cruciale rol speelt in de verdere schoolloopbaan van de leerlingen.  

Daarnaast is studiekeuzebegeleiding geen eenmalig gebeuren, maar wordt er het hele schooljaar op ingezet in onze school door de leerlingcontacten die de klastitularis voert om rapporten te bespreken, maar ook om het inzicht op het eigen leerproces en zo het loopbaanproces te verbeteren en indien nodig bij te sturen. De informatie uit leerlingcontacten is de basis voor de studiekeuzebegeleiding en wordt dan ook besproken op klassenraden. Deze informatie wordt ook enkele keren per schooljaar afgetoetst en overlopen met de ouders, zodat ook zij de leerling mee kunnen ondersteunen in het ingewikkelde studiekeuzeproces. Bovenop de leerlingcontacten voeren we binnen de uren studiekeuze ook coachingsgesprekken die expliciet inzetten op leerlingen coachen in het vinden van de juiste studierichting of het juiste beroep naar de toekomst toe. 

Studiekeuzebegeleiding is een belangrijk proces waarin verschillende partijen een rol gaan spelen. De leerling staat centraal, maar kan dit proces niet alleen tot een goed einde brengen. Een leerling kan alleen een doordachte studiekeuze maken als hij een goed zicht heeft op wat zijn capaciteiten en mogelijkheden zijn. De leerkrachten vormen hierin een belangrijk onderdeel, want zij zien de leerling iedere schooldag aan het werk, maar vangen ook informatie op tijdens toezichten en gesprekken in de gang op weg naar het leslokaal. Leerkrachten communiceren dan ook onderling over de mogelijkheden van leerlingen. Deze informatie vormt de start voor de leerlingcontacten die de klastitularis voert met de leerlingen.  

 

Naast het lerarenteam zijn ook de ouders een belangrijke schakel in dit proces, want zij kennen de leerling als geen ander. Wanneer er een goede samenwerking is tussen leerkrachten en ouders kan dit de studiekeuze van de leerlingen alleen maar ten goede komen. Onze school streeft dan ook naar maximale samenwerking en communicatie tussen deze partijen. Ook andere secundaire scholen vormen een schakel binnen studiekeuzebegeleiding, want wanneer onze school een studierichting niet kan aanbieden is het belangrijk dat er ook andere opties aangeboden kunnen worden. We hebben dan ook een goede samenwerking tussen de verschillende secundaire scholen van onze scholengroep die dit mogelijk maken. Bovendien zetten we ook in op de samenwerking met externe partners zoals GTB die we betrekken in het schoolse gebeuren, maar ook de verschillende hogescholen en universiteiten in onze omgeving proberen we mee vorm te laten geven aan het studiekeuzeproces van onze leerlingen. Zo kunnen we een uitgebreid en transparant aanbod aanbieden dat op maat is van de leerling. 

 

Tot slot hebben ook de leeftijdsgenoten een invloed op de studiekeuze die gemaakt zal worden, maar hierin willen we als school inzetten op de positieve invloed, nl. het benoemen van elkaars talenten en vaardigheden om zo een goed zicht te krijgen op zichzelf.  

Bij de start van het schooljaar wordt er een infoavond georganiseerd voor de ouders om de verschillende stappen van het studiekeuzeproces toe te lichten, zodat ook zij betrokken worden in dit proces. Tijdens het eerste trimester wordt er binnen de FLEX-uren in de eerste graad en tijdens KD-uren in de tweede en derde graad ingezet op wat kiezen is en het zoeken naar de talenten en vaardigheden van de leerlingen. We proberen deze stappen spelenderwijs aan te pakken, zodat leerlingen gemotiveerd worden om met hun studieloopbaan aan de slag te gaan. Daarnaast laten we de leerlingen ook interessetesten en studietesten afleggen via Onderwijskiezer. De klastitularis neemt de informatie uit deze activiteiten mee naar de evaluatiedag. Op basis van deze informatie worden de eerste leerlingcontacten gevoerd en wordt dit teruggekoppeld naar de ouders op het oudercontact. 

 

Tijdens het tweede trimester zetten we in op aanbodverkenning. Leerlingen gaan dan vanuit vooropgestelde vragen informatie zoeken op Onderwijskiezer, bij praktijkleerkrachten, leerlingen uit hogere jaren of externe partners. De leerlingen van de derde graad brengen in deze periode ook een bezoek aan de Sid-in (doorstroom- en dubbele finaliteit) en Verruim Je Horizon (arbeidsmarktfinaliteit) en kunnen ook op school terecht op een onderwijsbeurs van onze vaste externe partners samen met hun ouders. Op het einde van dit trimester is er ook ruimte voor een terugkominfoavond om samen met de ouders de reeds genomen stappen uit het studiekeuzeproces te kunnen bespreken en eventuele vragen al te beantwoorden.  

Gedurende het laatste trimester werken we aan horizonverruiming en gaan de leerlingen proeven van de onderzochte studierichtingen of beroepen. Zo draaien de leerlingen van het eerste jaar van de eerste graad mee met 2 gekozen basisopties, de leerlingen van het tweede jaar mee met een gekozen studierichting en de leerlingen van de derde graad nemen in groepen deel aan verschillende openlesdagen op hogescholen en universiteiten of aan jobdagen. Op het einde van deze ‘snuffelstage’ maken de leerlingen een voorlopige studiekeuze. Deze studiekeuze wordt ook teruggekoppeld naar de ouders en zal ook meegenomen worden naar de eindklassenraad. In de eindklassenraadcommentaar zal dan ook advies gegeven worden over de studiekeuze.

Daar onze leerlingen vooral visueel zijn ingesteld trachten we om alle stappen van het studiekeuzeproces zo visueel mogelijk te maken voor onze leerlingen aan de hand van leerpaden en studiekeuzespellen. We maken ook elke stap ruim op voorhand bekend aan de leerlingen, zodat de structuur blijft behouden. Daarnaast willen we prikkelarme activiteiten voorzien en werken we in kleine groepen aan de verschillende stappen van het keuzeproces. Tot slot betrekken we, indien nodig, externe hulpverlening bij de verschillende infoavonden en keuzestappen.