Arbeidsmarkt
Zorg en welzijn

3

4

Basisvorming 14 14
PAV (incl burgerschap Next Level) 7 7
Frans 1 2
Engels 2 1
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
SPECIFIEK zorg en welzijn 18 18
Generieke competenties 2 1
Gezondheid,zorg en welzijn 1 2
Indirecte zorg en voeding 8 8
(Ped)agogisch handelen 6 6
Artistieke opvoeding 1 1
Totaal uren 32 32