Arbeidsmarkt
Zorg en welzijn

3

4

Basisvorming 15 14
PAV - MAVO (incl burgerschap Next Level) 4 4
PAV - STEM 4 3
Nederlands 1
Engels 2 3
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
SPECIFIEK zorg en welzijn 17 18
Indirecte zorg 5 3
Voeding 4 5
Verzorging 2 3
(Ped)agogisch handelen 6 6
Artistieke opvoeding 1
Totaal uren 32 32