Arbeidsmarkt
Organisatie en logistiek

3

4

Basisvorming 14 14
PAV (incl burgerschap Next Level) 7 7
Frans 1 2
Engels 2 1
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
SPECIFIEK organisatie en logistiek 18 18
Toegepaste economie 10 10
Toegepaste informatica/dactylografie 3 3
Nederlands 2 2
Frans 2 2
Engels 1 1
Totaal uren 32 32