Structuur

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een eerste jaar A- en een B-stroom. Deze structuur wordt stelselmatig uitgebouwd.

Vanaf de 2de graad starten we indien mogelijk met de integratie in het gewoon onderwijs.

Campus oASSe OV4 vanaf 22-23 luchtfoto
studieptaroon

Evaluatiesysteem

Om de focus op het drukverlagend werken te behouden, kiezen we ervoor om in het eerste jaar van de A-stroom te werken met permanente evaluatie. Vanaf het tweede jaar van de 1e graad zullen we het afleggen van examens van de hoofdvakken stapsgewijs opbouwen.

Binnen de B-stroom kiezen we voor een permanente evaluatie doorheen de gehele schoolloopbaan omdat de focus ligt op de beroepsgerichte vaardigheden.