Structuur

Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met een eerste jaar A- en een B-stroom. Deze structuur wordt stelselmatig uitgebouwd. In het schooljaar 2020-2021 starten we met het eerste jaar van de tweede graad.

Onze 1ste graad wordt georganiseerd in een separate werking. Dit wil zeggen dat we afgezonderd werken in een veilige en groene omgeving, binnen de setting van de Hotelschool.

Vanaf de 2de graad starten we indien mogelijk met de integratie in het gewoon onderwijs.

De 3de graad wordt (voorlopig) niet geprogrammeerd omdat we vertrekken vanuit de inclusiegedachte binnen het onderwijs en we de jongeren optimaal willen voorbereiden en ondersteunen in hun overgang naar het gewoon onderwijs.

a+bltjRlQGaAdwIPZdvAjw
studieptaroon

Evaluatiesysteem

Om de focus op het drukverlagend werken te behouden, kiezen we ervoor om in het eerste jaar van de A-stroom te werken met permanente evaluatie. Vanaf het tweede jaar van de 1e graad zullen we het afleggen van examens van de hoofdvakken stapsgewijs opbouwen.

Binnen de B-stroom kiezen we voor een permanente evaluatie doorheen de gehele schoolloopbaan omdat de focus ligt op de beroepsgerichte vaardigheden.