Wat na opleidingsvorm 4?

Binnen onze school werken we van integratie naar inclusie. Tijdens de eerste graad bereiden we de leerlingen voor op integratie tijdens de tweede graad. In functie van het Individueel Handelingsplan IHP zal gekeken worden voor welke vakken een integratie in een klasgroep van het gewoon onderwijs relevant kan zijn.

Om de leerlingen voor te bereiden op de transitie naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt streven we vanaf de derde graad naar inclusie in het gewoon onderwijs.

We bereiden de jongeren voor op deze overgang naar de 3e graad d.m.v. rondleidingen, kennismakingsgesprekken, contactmomenten met de vakleerkrachten, opstartgesprekken met de zorgleerkracht en/of leerlingenbegeleider van de nieuwe school ...

Na het secundair onderwijs hebben de leerlingen de mogelijkheid om verder te studeren en zich te professionaliseren met een vervolgopleiding.

integratie