1e Graad A-stroom

1A

2A

Basisvorming 27 24
Wiskunde 5 5
Natuurwetenschappen 1 2
Technologie 2 2
Nederlands 5 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 2
Aarderijkskunde 2 1
Economie 1
Artistieke opvoeding 1
Sport 2 2
Levensbeschouwing 2 2
Basis Optie (1 Keuze) 5
STEM-wetenschappen 5
STEM-technieken 5
Differentiatie 5 3
Next Level 2 2
Atelier 1 1
ICT 1
Taal3 1
Totaal uren 32 32