Wetenschappen

Wetenschappen en wiskunde geven de klemtonen van de studierichting aan. Wetenschappen is een studie dat voorbereidt op verder studeren in het hoger onderwijs.

De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van feitenmateriaal.
De wiskunde in deze richting is van vrij hoog niveau. Daarnaast neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.

Hieronder vind je nog wat meer uitleg in de video van de richting.