Arbeidsmarkt
Onthaal, organisatie en sales

5

6

4

Basisvorming 17
PAV - MAVO 4
PAV - STEM 3
Nederlands 2
Frans 2
Engels 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Specifiek gedeelte 15
Toegepaste economie 7
Toegepaste informatica/dactylografie 3
Duits 1
Stage 4
Totaal uren 32