ASO
Moderne talen - Wetenschappen

5

6

4

Basisvorming 30
Wiskunde 4
Biologie 1
Chemie 2
Fysica 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Differentiatie (lln moet kiezen) 2
Wiskunde 2
Moderne talen - Next Level 2
Totaal uren 32