Doorstroom
Moderne talen - Wetenschappen

5

6

4

Basisvorming 30
Wiskunde 4
Biologie 2
Chemie 1
Fysica 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 2
Economie 1
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Specifiek 2
Wiskunde 2
Totaal uren 32