Dubbel
Grafimedia

5

6

4

Basisvorming 19
Wiskunde 3
Economie 1
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Artistieke expressie 1
Specifiek 13
Waarnemingstekenen 4
Grafische vormgeving 4
Printmedia 2
Multimedia 2
Kunstbeschouwing 1
Totaal uren 32