Arbeidsmarkt
Elektrische installaties

5

6

4

Basisvorming 14
PAV - MAVO 4
PAV - STEM 3
Nederlands 1
Engels 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Specifiek gedeelte 18
Praktijk elektriciteit 15
Theorie elekticiteit 3
Totaal uren 32

De leerlingen gaan in totaal 2x 2 weken op stage.