4de jaar - Doorstroom
Natuurwetenschappen

Basisvorming 29
Wiskunde 5
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Differentiatie 3
Next level 2
Wiskunde 1
Totaal uren 32