4e jaar - Arbeidsmarkt
Voeding - verzorging

Basisvorming 12
PAV 6
Frans 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
SPECIFIEK 20
Praktijk huishoudkunde, gezinstechnieken 5
Praktijk huishoudkunde, voeding 6
Huishoudkunde, gezinstechnieken 5
Huishoudkunde, voeding 2
Artistieke opvoeding 1
Muzikale opvoeding 1
Totaal uren 32