4e jaar - Arbeidsmarkt
Brood en (banket)bakkerij

Basisvorming 12
PAV 6
Frans 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
SPECIFIEK bakkerij 20
Bakkerij 20
Totaal uren 32