Voor de inschrijvingen van 2024-2025 volgt weldra meer informatie

Doorverwijzing CLB

Je kan inschrijven in het buitengewoon onderwijs na doorverwijzing door het CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) van de huidige school van je zoon of dochter. Het CLB bepaalt of hij/zij toegang krijgt tot het buitengewoon onderwijs. Ze zullen ook op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling doorverwijzen naar een type van onderwijs en een opleidingsvorm. Dit advies wordt neergeschreven in een verslag buitengewoon onderwijs OV4 type 4 of type 9. Deze documenten zijn nodig bij een inschrijving in de school.