Industriële wetenschappen

Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen het TSO en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken.

De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica.

Hieronder vind je nog wat meer uitleg in de video van de richting.