Inschrijvingsprocedure

Deze aanmelding is voor schooljaar 2021-2022.

Als school besteden we veel zorg aan een zorgvuldige inschrijvingsprocedure. We vinden het belangrijk om een realistisch en helder beeld te vormen van de zorgvragen en onderwijsbehoeften van de leerling.

Onze doelgroep zijn normaal begaafde jongeren met een motorische beperking (type 4) en/of een diagnose ASS (type 9) met een nood aan intensieve ondersteuning en een aangepaste omgeving.

De leerling moet in het bezit zijn van een verslag M-decreet van het CLB dat toegang verleent tot het volgen van opleidingsvorm 4, type 4 of type 9.

De inschrijvingsprocedure:

  • Aanmelden via e-mail naar
    jessy.claes@busodedageraad.be of door het aanmeldingsformulier hierlangs in te vullen en te verzenden.
  • Intakegesprekken met de ouder(s) en de jongere.
  • De ouders worden gecontacteerd door de school om effectief in te schrijven.

In onderling overleg en mits toestemming van de ouders:

  • Contact met het CLB
  • Contact met de vorige school
  • Beeldvorming van de leerling
  • Afstemmen en concretiseren van de noden, onderwijsbehoeften en de zorgvragen van de leerling

Pas indien alle bovenvermelde stappen doorlopen zijn, is de inschrijving volledig.