1e leerjaar B

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben begrepen en/of verworven.

Je krijgt veel technische vorming en praktijk. De algemene vakken worden projectmatig aangeboden in het vak PAV. Je leert in 1B vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Heel wat vakken uit 1B worden ook gegeven in 1A. De inhoud van deze vakken is echter verschillend.

Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A.