1e leerjaar A

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1e leerjaar A.
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten.
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
Je zal dan ook heel wat vakken herkennen van de lagere school.
In dit 1e leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereen.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde. Er wordt ook meer aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale en aan burgerschap.

Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.