Arbeidsmarkt
Basiszorg en ondersteuning

5

6

4

Basisvorming 14
PAV - MAVO 4
PAV - STEM 3
Nederlands 1
Engels 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Specifiek gedeelte 18 + stage
Indirecte zorg 5
Voeding 4
Verzorging 2
(Ped)agogisch handelen 6
Expressie 1
Stage 8
Totaal uren 32