TSO
Multimedia

5

6

4

Basisvorming 15
Wiskunde 2
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen 1
Geschiedenis 1
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Specifiek gedeelte 17
Webdesign 2
Printdesign 2
Beeldbewerking 3
Animatie 2
Video (audiovisueel) 2
Ontwerp en layout 5
P&P 1
Totaal uren 32