3e jaar - Doorstroom
Natuurwetenschappen

Basisvorming 31
Wiskunde 5
Biologie 2
Chemie 2
Fysica 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Burgerschap / Next level 1
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Financieel - economische compententies 1
Differentiatie 1
Project NW 1
Totaal uren 32