3e jaar - Arbeidsmarkt
Zorg en welzijn

Basisvorming 14
PAV 5
Nederlands 1
Frans 1
Engels 2
Next level / burgerschap 1
Sport 2
Levensbeschouwing 2
SPECIFIEK zorg en welzijn 18
Generieke competenties 2
Gezondheid,zorg en welzijn 1
Indirecte zorg en voeding 8
(Ped)agogisch handelen 6
Artistieke opvoeding 1
Totaal uren 32