3e jaar - Arbeidsmarkt
Organisatie en logistiek

Basisvorming 14
PAV 5
Nederlands 1
Frans 1
Engels 2
Next level / burgerschap 1
Sport 2
Levensbeschouwing 2
SPECIFIEK organisatie en logistiek 18
Toegepaste economie 10
Toegepaste informatica/dactylografie 3
Nederlands 2
Frans 2
Engels 1
Totaal uren 32