3e jaar - Arbeidsmarkt
Elektriciteit

Basisvorming 14
PAV 5
Nederlands 1
Frans 1
Engels 2
Next level / burgerschap 1
Sport 2
Levensbeschouwing 2
SPECIFIEK elektriciteit 18
Elektriciteit 18
Totaal uren 32