Bedrijf en organisatie

3

4

Basisvorming 21
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen - STEM 1
Aardrijkskunde 0
Geschiedenis 1
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Sport 2
Levensbeschouwing 2
Burgerschap / Next level 2
SPECIFIEK bedrijf en organisatie 11
Economie 1
Toegepaste economie 7
Toegepaste informatica 3
Totaal uren 32